9 trends in zonnepanelen

9 trends in zonnepanelen

Met de groeiende behoefte aan duurzame energiebronnen zijn zonnepanelen de laatste jaren steeds populairder geworden. Maar hoe gaat de zonnepanelen industrie zich in het komende jaar ontwikkelen? Welke trends kunnen we verwachten op het gebied van zonne-energie? Lees verder en ontdek wat de toekomst brengt!


1. Recyclebare zonnepanelen

Onze zonnepanelen hebben een gegarandeerde levensduur van 25 of 40 jaar. Om zonnepanelen duurzamer te maken, wordt er onderzocht of de materialen van panelen hergebruikt kunnen worden. Het doel is om volledig circulaire panelen te ontwikkelen, waarbij álle onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden, van aluminiumframe tot zonnecel. 


2. Zonnepanelen worden de norm bij nieuwbouw

Steeds meer huizen in nieuwbouwprojecten worden voorzien van een zonnesysteem. In Nederland zijn er bouwvoorschriften ingevoerd die de installatie van zonnepanelen stimuleren. Sinds 1 juli 2018 is het bijvoorbeeld verplicht om bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouwwoningen, kantoren en bedrijfsgebouwen te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van hernieuwbare energie, waaronder zonnepanelen. Vanaf 2025 moeten nieuwe gebouwen, met een dakoppervlak van minimaal 250 vierkante meter, verplicht worden volgelegd met zonnepanelen.

Bovendien wordt duurzaamheid en energie-efficiëntie steeds belangrijker bij de bouw van nieuwe woningen. Door het gebruik van zonnepanelen kunnen nieuwbouwwoningen voldoen aan de steeds strenger wordende energie-efficiëntie normen en kunnen ze bijdragen aan een duurzamere samenleving.


3. De opmars van indak zonnepanelen

Naast de traditionele zonnepanelen op daken of op de grond, worden er steeds meer nieuwe toepassingen voor zonnepanelen ontwikkeld. Zo zijn er bijvoorbeeld al zonnepanelen die als dakbedekking kunnen dienen. Vooral bij nieuwbouwhuizen is dit een interessante keuze, omdat je bespaart op traditionele dakbedekking. Daarnaast is het ook een esthetische verbetering, omdat indak zonnepanelen naadloos integreren met je dak. Ze vallen dus niet op als een aparte toevoeging. Deze trend heeft Nederland nog niet bereikt, maar is zeer populair in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De verwachting is dat de populariteit van indak zonnesystemen de komende jaren sterk zal toenemen in Nederland.


4. Steeds meer zonneparken

In Nederland zul je steeds meer zonneparken tegenkomen. Op deze plekken kun je onder andere zonneparken tegenkomen:

  • Het grootste zonnepark van 2022 ligt in Biddinghuizen. Dit zonnepark wordt omringd door een boscomplex, golfbaan en natuurgebied dus je ziet het niet direct liggen. Toch liggen er 300.000 zonnepanelen die samen 34.000 huishoudens per jaar voorzien van stroom. 
  • Langs de snelweg bij Etten-Leur hebben ze de geluidswal voorzien van 6.300 zonnepanelen. Dit zonnepark wekt stroom op voor 850 gezinswoningen. Inwoners van Etten-Leur konden financieel deelnemen aan deze investering via crowdfunding.
  • Op een voormalige landstortplaats in de gemeente Landgraaf is een zonnepark geplaatst waar energie wordt opgewekt voor 3.500 huishoudens per jaar. Bij het plaatsen van het zonnepark is rekening gehouden met het leefgebied van diverse soorten dieren. Zo is de grond onder de panelen ingezaaid met kruidenvegetaties, en rondom het park zijn heesters aangeplant om een beter leefklimaat voor insecten en vogels in te richten. Met picknicksets, een uitkijkheuvel en informatiepalen is het zonnepark zelfs een bezienswaardigheid voor wandelaars.

Zonnepanelen in een zonnepark

Zonnepark van Svea Solar in Zweden


5. Zonne-energie op het water en in de ruimte

Niet alleen in grote oppervlaktes naast snelwegen, maar óók op het water en in de ruimte staan straks zonneparken. 

Zonnepanelen op zee

Tussen de windmolens in de Noordzee is er genoeg ruimte voor zonnepanelen. Er wordt onderzocht of zonne-energiesystemen ondanks extreme weersomstandigheden op zee kunnen blijven functioneren. De eerste drijvende zonnepanelen hebben inmiddels stormen en hoge golven doorstaan op een testlocatie voor de kust van Zeeland. Wie weet kun je binnenkort een zonnepark op zee bewonderen!


Huaneng Power International drijvende zonnepanelen

Visualisatie drijvend zonnepark, van Huaneng Power International


Zonnepanelen in de ruimte

Het opwekken van zonne-energie in de ruimte staat op de Europese agenda. Het idee is om zonne-energie op te wekken via satellieten in de ruimte en als microgolven door te sturen naar de aarde. Zonnepanelen in de ruimte hebben verschillende voordelen:

  • De ruimte is onbeperkt groot
  • De ruimte kent geen slechte weersomstandigheden
  • De panelen kunnen 24 uur per dag stroom opwekken omdat de ruimte geen dag- en nachtcyclus heeft
  • De zonintensiteit is in de ruimte tot wel tien keer zo sterk als op aarde

De techniek die hiervoor nodig is bestaat al, maar moet verbeterd worden om dit ruimteproject financieel haalbaar te maken. Het is een technische opgave die volgens ruimtevaartorganisatie ESA over 20 jaar mogelijk kan zijn. Wie weet draai jij jouw wasmachine in 2043 op zonne-energie die in de ruimte is opgewekt!


Visualisatie zonnepanelen in de ruimte

Visualisatie zonnepanelen in de ruimte


6. Groeiende populariteit van thuisbatterijen

Zonne-energie kan alleen worden opgewekt als de zon schijnt. Als je je eigen opgewekte zonne-energie wilt gebruiken wanneer de zon onder is, heb je een thuisbatterij nodig. De milieubelasting en prijs van thuisbatterijen zijn nu nog niet interessant. Daarnaast wegen ze ook niet op tegen de voordelen van de salderingsregeling. Zodra de salderingsregeling is afgebouwd zal de populariteit van batterijen stijgen. Lees hier meer over de thuisbatterij van Svea Solar.


7. Integratie met slimme technologie

Slimme technologieën kunnen helpen om het energieverbruik beter af te stemmen op de beschikbare zonne-energie. Zo kunnen zonnepanelen bijvoorbeeld worden aangesloten op slimme thermostaten, die de verwarming of airconditioning aanpassen op basis van de beschikbare zonne-energie. Steeds meer apparaten worden 'slim', waardoor je met meer apparaten gebruik kunt maken van zonne-energie.


8. Zonnecellen in glas

Er bestaan op dit moment transparante en semi-transparante panelen gemaakt, die je kunt gebruiken als 'raam'. Hierdoor kun je zonne-energie opwekken zonder in te leveren op je uitzicht. Helaas zijn deze lichtdoorlatende zonnepanelen nog niet zo efficiënt als andere zonnepanelen. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen, maar wij kunnen niet wachten tot we over een paar jaar ramen voorzien van effectieve zonnecellen.


9. N-type zonnepanelen maken opmars

Om licht om te zetten in energie bestaan zonnepanelen uit zogenaamd halfgeleidermateriaal. Dit bestaat over het algemeen uit silicium waar een beetje van een ander materiaal aan is toegevoegd. Als dit toegevoegde materiaal 'fosfor' is, zorgt dat voor een negatieve (N) lading, de zogenaamde N-type panelen. Als dit toegevoegde materiaal 'boor' is, zorgt dat voor een positieve (P) lading, de zogenaamde P-type panelen. Nu worden er voornamelijk P-type panelen gebruikt, maar de verwachting is dat de vraag naar N-type zonnepanelen (zoals de Pro panelen van Svea Solar) gaat stijgen. Daarvoor zijn verschillende redenen:

  • N-type zonnepanelen hebben meer vermogen dan P-type zonnepanelen en kunnen dus op hetzelfde oppervlak méér energie opwekken
  • N-type zonnepanelen werken beter dan P-type zonnepanelen bij lagere lichtinval door bijvoorbeeld bewolking
  • De degradatie (kwaliteitsvermindering) bij N-type panelen gaat langzamer dan bij P-type panelen


Zonne-energie in de toekomst

De groeiende vraag naar zonne-energie zal zich de komende jaren blijven voortzetten. De besproken trends laten zien dat er nog veel potentie is voor verdere innovatie en groei. Door de voortdurende verbeteringen en de steeds grotere vraag naar schone energie, lijkt het erop dat zonne-energie een steeds belangrijker onderdeel zal worden van onze energievoorziening en een belangrijke rol zal spelen in de overgang naar een duurzamere toekomst.