Energiepijn: wat zijn de gevolgen voor jou?

Energiepijn: wat zijn de gevolgen voor jou?

De energieprijzen blijven stijgen en onze afhankelijkheid van elektriciteit neemt toe. Met de groeiende digitalisering en elektrificatie van onze samenleving verbruiken we steeds meer stroom, wat leidt tot hogere rekeningen en een grotere belasting van het elektriciteitsnet. In dit blog kijken we naar de toekomst van ons stroomverbruik, de uitdagingen die dit met zich meebrengt, en de stappen die we kunnen zetten om onze energiekosten te minimaliseren.


De toename van het stroomverbruik 

Tussen de jaren ‘90 en 2008 was er een constante stijging in stroomverbruik van ongeveer 2%. Volgens Selectra is de stijging sinds 2008 stabieler, maar neemt het elektriciteitsverbruik per huishouden in Nederland jaarlijks toe. Dit komt door de verdere elektrificatie, zoals een toename van elektrische apparaten en elektrische voertuigen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorspelt dat de elektrificatie, en dus het energieverbruik, van industrie en huishoudens nog verder zal toenemen met 24% tegen 2030.

De impact op jouw portemonnee

Het toenemende stroomverbruik drijft de energieprijzen op, en dit brengt onzekerheid met zich mee. Bovendien verhogen netbeheerkosten en energiebelastingen opnieuw om nodige investeringen in het netwerk te kunnen dekken. De afschaffing van het prijsplafond begin dit jaar zorgt ervoor dat de huishoudens nu de werkelijke marktprijzen moeten betalen, wat voor een stijging van de energierekening kan zorgen. Maar hoe kan je die onzekerheden minimaliseren?

In 2022 was zo’n 41% van de totale energie in Nederland afkomstig van groene bronnen, zoals de zon en de wind. 14,8% werd opgewekt met zonne-energie, geeft de Rijksoverheid aan.

Volgens het Nationaal Solar Trendrapport 2024 passeerde Nederland vorig jaar kampioen Australië als land met meeste zonnepanelen per inwoner. Dit is een mijlpaal, want dat wil zeggen dat wij als Nederlanders inzetten op verduurzaming en dat is belangrijk voor onze samenleving.

Erik van Engelen, Algemeen directeur van Techniek Nederland, zegt in datzelfde trendrapport dat door de hoge energieprijzen rondkomen geen evidentie meer is voor veel Nederlanders. De oplossing voor deze energiearmoede? Verduurzamen! Door bestaande woningen op grote schaal te isoleren en zonnepanelen met andere technieken te combineren, kunnen huiseigenaren en huurders hun energierekeningen verlagen. Zo zorgen we niet alleen voor besparingen, maar ook voor een duurzamere toekomst voor iedereen.