Energie wordt duurder en onzekerder

Energie wordt duurder en onzekerder

Energieprijzen zijn de laatste jaren bijna alleen maar gestegen en daar komt nog niet meteen verandering in. We schreven een eerder blog, waarin we de energiepijn blootleggen en wat de gevolgen hiervan zijn voor jou. Voor velen betekent dit een groeiende financiële last en een voortdurende zoektocht naar stabiele en betaalbare energieoplossingen.

Wij vertellen je waarom energieprijzen stijgen en wat de financiële impact hiervan is.


Waarom stijgen de energiekosten? 

Maandelijks betaal jij de energierekening, maar weet je wat je allemaal betaalt? De energieprijs wordt beïnvloed door een mix van vaste en variabele kosten namelijk:

  • Vaste kosten: Dit zijn de kosten die de energieleverancier vaststelt en afspreekt met jou in het energiecontract.
  • Variabele kosten: Deze kosten worden berekend op basis van verbruik en het tarief aangeboden door jouw energieleverancier.
  • Netwerkkosten of netbeheerkosten: Deze kosten worden bepaald door de netbeheerder die verbonden is aan de regio waar je woont. De kosten die aangerekend worden zijn voor de aansluiting, de meter en het transport van de energie.
  • Overheidskosten: btw en heffingen moeten betaald worden op energie(-verbruik). Deze kosten worden door de overheid bepaald. Hieronder valt de Opslag Duurzame Energie (ODE), een toeslag die je betaalt per verbruikte kWh stroom en m3 gas. Met deze heffing wil de overheid de burger stimuleren om te investeren in duurzame energieoplossingen.

De energieprijzen zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen door verschillende factoren, waaronder geopolitieke spanningen, toegenomen vraag, klimaat en de overgang naar duurzame energiebronnen.

Hieronder een kleine samenvatting van de voorbije jaren.

  • Februari 2022: De oorlog in Oekraïne breekt uit en dat zorgt ervoor dat de gasleveringen in gedrang komen. Dit heeft een directe impact op de energiekosten.
  • Juli 2022: De Nederlandse overheid probeert de kosten op energie te drukken door de btw te verlagen van 21% naar 9%.
  • Januari 2023: De prijzen blijven stijgen, dus er wordt een prijsplafond ingesteld. De btw op energie gaat als gevolg daarvan weer naar 21%.
  • Januari 2024: Einde prijsplafond.

De onzekerheid over energietoevoer 

Sinds begin dit jaar is het prijsplafond niet meer. De gas- en stroomprijzen zijn gestabiliseerd, maar nog steeds hoger dan in 2020 of 2021. Expert en energie-econoom Hans Van Cleef verwacht dat de prijzen blijven schommelen dit jaar. Hij geeft aan dat er risico’s zijn voor alweer forse stijgingen namelijk door de Europese afhankelijkheid van Rusland voor gas, het conflict in Israël en de mogelijke beperkingen van LNG-invoer.

Daarbij zal er volgens de laatste informatie van de Rijksoverheid vanaf 2050 geen gas meer beschikbaar zijn in Nederland, maar zal er nog enkel gekookt en gestookt kunnen worden met duurzame installaties.


De financiële impact van stijgende energiekosten 

Mede door inflatie en verandering in vraag- en aanbod zullen over de jaren heen energieprijzen alleen maar stijgen. Volgens strategy& van PwC network zal onze integrale energierekening van gemiddeld €1.300/jaar per inwoner in 2020 stijgen naar gemiddeld €2.900/jaar per inwoner in 2040. Dit is een stijging van €1.600 per inwoner in 20 jaar tijd ofwel een stijging van 123%.

Stijgende energieprijzen hebben een directe impact op je maandelijkse energierekeningen. De afschaffing van het prijsplafond en de stijging van energiebelasting op gas verhogen de kosten verder, vooral voor huishoudens die nog afhankelijk zijn van gas. Het is daarom belangrijk om je energieverbruik te monitoren en indien mogelijk de overstap te maken naar duurzame alternatieven.


Waarom is het tijd om nu over te stappen op duurzame energie?

Zoals je kan lezen voorspellen experten dat energie steeds duurder en onzekerder wordt. Daarbuiten zijn er nog goede redenen om nu de overstap te maken naar duurzame energie, denk aan onzekerheid rond elektriciteitsbeschikbaarheid, je woning die stijgt in waarde, meer comfort en levenskwaliteit en voorbereiding op toekomstige regelgeving.