REPowerEU-plan: Uitbreiding verplichting zonnesystemen voor nieuwbouwwoningen 2029

REPowerEU-plan: Uitbreiding verplichting zonnesystemen voor nieuwbouwwoningen 2029

85% van de Europeanen is van mening dat de EU zo snel mogelijk onafhankelijk moet worden van het Russische gas en olie. Met het REPowerEU-plan heeft de Europese Commissie hierop gereageerd met een ambitieuze strategie. Dit geeft een duidelijke richting aan voor de toekomstige energievoorzieningen van Europa.

Op naar onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen

De afhankelijkheid van de EU van fossiele brandstoffen uit Rusland moet direct verminderen. Door de afhankelijkheid die Europa heeft, zijn er economische en politieke voordelen voor Rusland. Dit kost de Europese belastingbetaler bijna 100 miljard euro per jaar.

Zonnestrategie

Er zijn diverse plannen voor energiebesparingen in heel Europa en diversificaties van de energievoorzieningen. Toch moet de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen enorm versneld worden. Daarom werd er een zonnestrategie ontwikkeld. Het is de eerste zonnestrategie in haar soort. Zonne-energie wordt daarin beschreven als de grootste toekomstige energiebron van de EU. De zon is van cruciaal belang om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.

Toekomstbeeld

Met de opgewekte zonne-energie door zonnepanelen, kan er bijna 25% van het elektriciteitsverbruik in de EU gedekt worden volgens berekeningen. Dat is meer dan het huidige aandeel van aardgas. Het REPowerEU-plan is er om energie schoner, veiliger en betaalbaarder te maken. De strategie is een verdubbeling van de fotovoltaïsche zonnepanelen tegen 2025 en een installatie van 600 GW tegen 2030. Het streven naar de invoering van een wettelijke verplichting om zonnepanelen te installeren op nieuwe openbare, commerciële en residentiële gebouwen.

De vervolgstappen:

Voorstel verplichting tot plaatsing van zonne-energie op daken voor:

  • Alle nieuwe openbare en commerciële gebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 tegen 2026;
  • Alle bestaande openbare en commerciële gebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 tegen 2027;
  • Alle nieuwe woongebouwen tegen 2029.

Zonne-energie moet voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Steeds meer installaties van zonnesystemen moeten gerealiseerd worden in sociale woningen. Daarnaast is het creëren van financieringssteun belangrijk voor individuele installaties.

Belangen erkenning

Het is waardevol dat de Europese Commissie het enorme potentieel van zonne-energie erkend en het onderwerp promoot. Als Europa optreedt als één unie, kan er sneller een einde worden gemaakt aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland.

Vele zijn al klaar voor de overstap op zonne-energie. De industrie heeft de oplossing, investeerders hebben het potentieel al lang erkend en talrijke consumenten willen zichzelf van zonne-energie voorzien. Nu is het aan de politici en de autoriteiten om snel vooruitgang te boeken in deze kwestie.

Jij kan ook bijdragen aan een onafhankelijk en milieuvriendelijk Europa en nu kiezen voor een zonnesysteem. Wij geven je graag gratis advies!