Wat als iedereen zonne-energie zou gebruiken?

Wat als iedereen zonne-energie zou gebruiken?

Anno 2023 worden er nog grote hoeveelheden fossiele brandstoffen en aardgas gebruikt om in onze energiebehoeften te voorzien. Deze stoten een enorme hoeveelheid CO2 uit. Dat heeft drastische, verregaande gevolgen voor zowel het klimaat als de volksgezondheid. Om deze negatieve trend te keren hebben we een radicale shift nodig. Steeds meer mensen nemen de stap naar zonnepanelen, maar wat als iedereen zonne-energie zou gebruiken?

Energie in cijfers

Per jaar produceren we op onze planeet ongeveer 23.000 TWh elektriciteit. Dat is dus 23.000 miljard kWh, oftewel 23.000.000.000.000 kWh.

De CO2-uitstoot voor het wereldwijde elektriciteitsverbruik bedraagt ongeveer 700 gram CO2 per kWh elektriciteit. Dat betekent dat we dus jaarlijks zo’n 17 miljard ton koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer rond de aarde lanceren. En dat is alleen nog maar de CO2-uitstoot van elektriciteit die is geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen, zoals steenkool en olie. Hierin wordt de CO2-uitstoot van o.a. veeteelt en afvalverbranding dus niet meegerekend.

Als we nu in plaats daarvan alle elektriciteit zouden produceren met zonnepanelen, dan kan de CO2-uitstoot van energie wereldwijd teruggebracht worden tot minder dan 1 miljard ton. Dat zou een verschil maken van 16 miljard ton CO2. Dat betekent minder luchtvervuiling én minder opwarming van de aarde.

Deze cijfers houden rekening met het gebruik van fossiele brandstoffen die CO2 uitstoten voor de productie van deze zonnepanelen. De verwachting is dat in de toekomst de CO2 uitstoot daalt van 1 miljard ton naar nul uitstoot, omdat we dan hernieuwbare energie kunnen gebruiken voor de productie van zonnepanelen én gebruikte panelen kunnen recyclen.