Wat betekent het prijsplafond voor elektriciteit voor jou?

Wat betekent het prijsplafond voor elektriciteit voor jou?

De energieprijzen stijgen alsmaar. Steeds meer mensen en bedrijven worden hierdoor geraakt en het heeft grote gevolgen. Vanaf 1 januari worden de energierekeningen lager door het verruimd prijsplafond. Wat het prijsplafond inhoudt en wat het voor jou betekent, lees je hier.  

Het prijsplafond 

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Het maximale tarief voor elektriciteit wordt € 0,40 per kWh en het maximale verbruik wordt 2 900 kWh per jaar. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Huishoudens worden tot de ingang van het plafond geholpen door een vaste korting op de energierekening van € 190 per maand. Deze korting is voor november en december 2022. 

Voordeliger plafond elektriciteit  

Het kabinet heeft besloten om het tijdelijke prijsplafond te verruimen. Het maximumtarief voor elektriciteit wordt van € 0,70 per kWh verlaagd naar € 0,40 per kWh. Daarnaast wordt het verbruiksplafond verhoog van 2 400 kWh naar 2 900 kWh per jaar. Door deze verruiming valt een groot deel van het elektriciteitsverbruik onder het plafond. Huishoudens en andere kleinverbruikers betalen hierdoor minder. 

De maximumtarieven van het prijsplafond betreffen de variabel leveringstarieven, inclusief energiebelasting en btw. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een huishouden was 2 460 kWh in 2021 volgens het CBS.  

Vaste korting tot ingang prijsplafond 

Het prijsplafond wordt ingevoerd op 1 januari 2023. De vaste korting van € 190 per maand op de energierekening voor november en december van dit jaar moet huishoudens nu al helpen met de hoge kosten. Deze compensatie wordt verrekend via de energieleveranciers.  

Subsidie voor energieleveranciers  

De steun vanuit de overheid wordt volledig ingezet voor de huishoudens. Om te voorkomen dat energieleveranciers zelf in financiële problemen komen door het plafond, ontvangen de energieleveranciers ook een vergoeding. Wat de totale kosten zijn is afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen. Als de energieprijzen even hoog blijven is de schatting dat het prijsplafond en de tegemoetkoming in november en december zo’n € 23,5 miljard zal zijn.  

Hoe creëer je onafhankelijkheid?  

Het prijsplafond geeft veel huishoudens meer financiële duidelijkheid. Ondanks deze regeling blijven mensen afhankelijk van de energieleveranciers en de overheid. Een zonnesysteem blijft een slimme investering. Niet alleen financieel gezien, maar ook op het gebied van duurzaamheid.