Wat als iedereen zonne-energie zou gebruiken?

12.07.2020
Grafische gele zon

We zijn bijzonder blij dat steeds meer mensen, over de hele wereld, voor zonne-energie kiezen. We hopen zo de CO2-uitstoot wereldwijd terug te brengen tot minder dan 1 miljard ton. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk?


Door onze energievoorziening op basis van fossiele brandstoffen en aardgas stoten we grote hoeveelheden CO2 uit. Dat heeft drastische, verregaande gevolgen voor zowel het klimaat als de volksgezondheid.

Om die negatieve trend om te keren, hebben we een radicale shift nodig. Er wordt op dit moment wel al geïnvesteerd in groene energie, maar wat als iedereen zonne-energie zou gebruiken?


Energie in cijfers

Wereldwijd moeten we onze energievoorziening anders benaderen, vanuit een holistisch perspectief. Per jaar wordt op onze planeet ongeveer 23.000 TWh aan elektriciteit geproduceerd. Dat is dus 23.000 miljard kWh, ofte 23.000.000.000.000 kWh.

De CO2-uitstoot voor het wereldwijde elektriciteitsverbruik bedraagt ongeveer 700 gram per kWh. Dat betekent dat we dus jaarlijks zo’n 17 miljard ton koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer rond de aarde katapulteren. En dat is alleen nog maar de CO2 van elektriciteit die is geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen, zoals steenkool en olie.

Als we nu in plaats daarvan alle elektriciteit zouden produceren met zonnepanelen, dan kan de CO2-uitstoot van energie wereldwijd teruggebracht worden tot minder dan 1 miljard ton. Dat zou een verschil maken van 16 miljard ton CO2, die de lucht niet vervuilt én de opwarming van de aarde veroorzaakt.

Deze cijfers houden rekening met het gebruik van fossiele brandstoffen bij de productie van de zonnepanelen. Op lange termijn kan dat cijfer dalen tot nul. In de toekomst zal het mogelijk zijn om hernieuwbare energie te gebruiken voor de productie van zonnepanelen én gebruikte panelen te recycleren.


Klimaateffect gegevens

Meer weten? Met de monitoringtool van de Verenigde Naties krijg je een duidelijk overzicht van de klimaateffectgegevens in verschillende sectoren. Je kan er ook de wereldwijde doelstellingen raadplegen en de huidige inspanningen op de voet volgen. Surf naar https://unclimatesummit.org/tracker/.