Zijn zonnepanelen milieuvriendelijk?

Zijn zonnepanelen milieuvriendelijk?

Zonnepanelen staan symbool voor dé oplossing in duurzame energieproductie. Maar wat is de impact van deze energie-opwekkers eigenlijk op ons klimaat? In dit artikel nemen we de milieuvriendelijkheid van zonnepanelen onder de loep en kijken we naar de CO2-uitstoot bij de productie van zonnepanelen én bij het gebruik van de panelen. 


CO2-uitstoot bij de productie van zonnepanelen

Om nieuwe panelen te produceren wordt er CO2 uitgestoten, net zoals bij de productie van alle andere goederen. Dit gebeurt bij het winnen van de grondstoffen, het transporteren van deze grondstoffen naar een fabriek, het productieproces waarbij de grondstoffen worden omgezet in eindproducten en het transport naar de eindgebruiker. Innovaties rondom de productie van zonnepanelen kunnen in de toekomst het recyclen van zonnecellen mogelijk maken, wat de CO2-uitstoot verlaagt. Afgedankte panelen kun je hierdoor hergebruiken en geef je een tweede leven.

CO2-Uitstoot bij het gebruik van zonnepanelen

Het grootste voordeel van zonnepanelen is dat ze, eenmaal geïnstalleerd, energie opwekken zonder dat er CO2 uitgestoten wordt. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas, die bij verbranding aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen uitstoten. Met een gemiddelde levensduur van ruim 25 jaar kun je dus veel CO2-uitstoot besparen. Je kunt de levensduur van je zonnesysteem maximaliseren door ze goed te onderhouden. Lees hier hoe je je zonnepanelen kunt schoonmaken.

Dus, zijn zonnepanelen milieuvriendelijk?

Om te bepalen of zonnepanelen milieuvriendelijk zijn wegen we de kosten op tegen de baten. De CO2 die wordt uitgestoten bij de productie van panelen is een eenmalige 'kost', terwijl de meeste zonnepanelen vervolgens tientallen jaren lang schone energie kunnen produceren. De CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door de productie van een zonnepaneel wordt gemiddeld binnen 2,5 terugverdiend door de schone energieproductie van het paneel. 

Dat betekent dat een zonnepaneel vanaf 2,5 jaar evenveel energie heeft geproduceerd als dat nodig is geweest voor de productie ervan. Als we kijken naar de gemiddelde levensduur van zonnepanelen (25 tot 30 jaar), betekent dat dat je na 2,5 jaar nog ruim 22 jaar CO2-uitstoot bespaart met zonne-energie. Zonnepanelen hebben dus géén negatieve impact hebben op het milieu.