Hero image

Zonnegids

Zonne-energie

Zonne-energie is een vorm van duurzame energie die wordt opgewekt door de zon. Het zonlicht wordt omgezet in elektriciteit of warmte, waarmee we onze huizen en apparaten van energie kunnen voorzien. In dit artikel lees je over de werking van zonne-energie, de voor- en nadelen en de opslagmogelijkheden.

Hoe werkt zonne-energie?

Zonne-energie kan op verschillende manieren worden opgewekt, maar de meest voorkomende manier is door middel van zonnepanelen. Zonnepanelen bevatten zonnecellen, die meestal gemaakt zijn van silicium. Wanneer zonlicht op de zonnecellen valt, ontstaat er een elektrische spanning. Deze spanning zorgt ervoor dat er elektriciteit wordt opgewekt, die vervolgens kan worden gebruikt om apparaten van stroom te voorzien. Dit gebeurt met behulp van een omvormer, een essentieel onderdeel van een zonnesysteem.

Soorten zonne-energie

De twee belangrijkste soorten zonne-energie zijn zonnestroom (fotovoltaïsch) en zonnewarmte (thermisch). Zonnestroom (fotovoltaïsch) wordt opgewekt door zonlicht om te zetten in elektriciteit met behulp van fotovoltaïsche cellen. Dit is dus het geval bij zonnepanelen.

De andere soort zonne-energie is zonnewarmte, dit wordt opgewekt door zonnestraling om te zetten in warmte met behulp van zonnecollectoren, die vaak worden gebruikt voor het verwarmen van water zoals bijvoorbeeld voor een zwembad.

Voor- en nadelen van zonne-energie

In ons blog schreven we uitgebreid over de voor- en nadelen van zonne-energie. Hieronder zetten we het even kort op een rij:

Voordelen van zonne-energie zijn onder andere:

  • Duurzaamheid: De zon is een onuitputtelijke energiebron. Zolang de zon schijnt, zal er energie beschikbaar zijn. En dat is nog minimaal 4 miljard jaar.
  • Milieuvriendelijk: Zonne-energie produceert geen schadelijke emissies (stoffen) en draagt dus niet bij aan de opwarming van de aarde. Milieuvriendelijk dus!
  • Onafhankelijkheid: Door zonne-energie te gebruiken, ben je minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en de fluctuaties in energieprijzen van je leverancier.

Nadelen van zonne-energie zijn onder andere:

  • Variabiliteit: Zonne-energie is afhankelijk van het weer en de hoeveelheid zonlicht. Op bewolkte dagen en tijdens de nacht wordt er minder of zelfs geen energie opgewekt.
  • Investering: Het installeren van zonnepanelen vereist een investering, hoewel deze kosten op de lange termijn meestal worden terugverdiend door lagere energierekeningen.
  • Esthetiek: Sommige mensen vinden zonnepanelen niet mooi en kunnen zich daardoor verzetten tegen de installatie ervan. Gelukkig worden zonnesystemen steeds moderner.

Hoe kan ik zonne-energie opslaan?

De opgewekte zonne-energie kan direct worden gebruikt, maar het is ook mogelijk om deze energie op te slaan voor later gebruik. Dit kan door middel van een thuisbatterij. Hierdoor kan de opgeslagen energie worden gebruikt op momenten dat er geen zonlicht is of wanneer de energievraag hoger is dan het aanbod van zonne-energie.

Heb je geen thuisbatterij, maar wil je wel slim omgaan met je energieverbruik? Gebruik dan de monitoringsapp om te zien wanneer je energieopwekking hoog is, zodat je je verbruik daarop kunt aanpassen.